2021-22 Jäsenyys • Membership

jasenyys

Auckland Finnish Societyn jäsenkausi 1.4.2021 – 31.3.2022 alkaa uudistetulla jäsenmaksurakenteella.

Henkilökohtaisen jäsenyyden hinta on puolitettu edellisiin vuosiin nähden ja talouskohtainen jäsenyys sisältää kaksi aikuista*. Tämä tarkoittaa sitä, että muut samaan talouteen kuuluvat aikuiset, kuten kotona asuvat aikuiset lapset tai isovanhemmat, tarvitsevat oman jäsenyyden voidakseen hyödyntää jäsenhintoja tai äänestääkseen kokouksissa.

JÄSENKATEGORIAT JA HINNAT:

 • Henkilökohtainen jäsenyys
  1 aikuinen* + hänen nimetyt alle 18-v lapsensa
  $15
 • Talouskohtainen jäsenyys
  2 aikuista* + heidän nimetyt alle 18-v lapsensa
  $30

*aikuinen = 18-v tai vanhempi

TOIMI NÄIN:

1) Mene tähän Google Forms linkkiin ja täytä jäsenlomake
2) Maksa jäsenyys suoraan tilillemme (tiliedot tulevat sähköpostitse kaavakkeen lähettämisen jälkeen)
3) Jos olet uusi jäsen etkä vielä ole saanut uutiskirjeitämme, käy tilaamassa se erikseen TÄÄLTÄ koska MailChimp vaatii sähköpostisi vahistuksen.

Jos sinulla on innostusta tulla mukaan toimintaan aktiivisemmin, esim. jos olet kiinnostunut komiteatoiminnasta, tanhusta tai haluaisit joskus itse järjestää jonkun kivan pienen aktiviteetin seuralaisille, ilmoita siitä lomakkeen lopussa olevassa kentässä tai lähetä meille asiasta sähköpostia erikseen.


Auckland Finnish Society Inc. membership season 1 April 2021 – 31 March 2022 starts with an updated membership structure.

The cost of individual membership has been halved compared to previous years and household membership includes two adults. This means other adults in the same household, such as adult* children or grandparents living at home, need to take up their own membership to enjoy member-only pricing or to be eligible to vote in meetings.

MEMBERSHIP CATEGORIES AND FEES:

 • Individual membership
  1 adult* + his/her named children under 18yo
  $15
 • Household membership
  2 adults* + their named children under 18yo lapsensa
  $30

*adult = 18 years or older

HERE’S WHAT YOU NEED TO DO:

1) Go to the this Google Forms link and fill in the membership form
2) Make the payment directly to our bank account (you will get account details via email after submitting the form)
3) If you are a new member and have not received our newsletters before, please subscribe it from HERE because MailChimp requires email address verification.

If you wish to be involved more actively in some way, for example if you are interested in committee work, tanhu folk dancing or you’d like to organise a fun small event of your own for our members, do let us know in the comment section at the end of the form or send us a separate email about it.