Activities

JUNIORIKERHO

Juniorikerho

Juniorikerho on kuukausittainen tapahtuma (sunnuntaisin), jossa lapset perheineen kokoontuvat yhteen laulamaan suomalaisia lauluja ja leikkimään erilaisia leikkejä käyttäen suomen kieltä.

Kerhossa on 2-3 ryhmää, jotka jaetaan iän ja kielitaidon perusteella. Nuoremmat lapset (vauvoista noin 4 vuoden ikään) laulavat ja leikkivät opetellen suomenkieltä. Vanhemmat ja jo suomen kieltä puhuvat lapset opettelevat puhumista, lukemista ja kirjoittamista.

Kerhon päätyttyä keräännytään yhteen kahvittelun merkeissä!

Jos kaipaat lisätietoja, ota yhteyttä ryhmän vetäjään Johanna Simmonsiin sähköpostitse.

 –––

Juniorikerho is a kids’ club for kids and families interested in Finnish language and culture, and the club meets once a month on alternating Sundays. 

We split into 2-3 groups, divided depending on the age of child and the level of Finnish language. Younger kids (from babies to approx. 4 year old) sing Finnish songs and play games learning basic words, such as colours, names of vegetables/fruits/items of clothing etc. 

At the end we gather together for some coffee and socialising!

For more information, you can email the group coordinator Johanna Simmons HERE.


TANHU

Tanhyryhmä kokoontu muutaman viikon välein ja esiintyy seuran omissa tapahtumissa sekä monikansallisissa tapahtumissa. Jos haluat jatkaa tanhuperinnettä, saada liikuntaa ja tulla ryhmään mukaan, ota yhteyttä ryhmän vetäjään Marja-Liisa Philbertiin joko puhelimitse (09) 482 0435 tai sähköpostilla.

–––

 Tanhu (Finnish folk dancing) group get together every couple of weeks and perform in our own events and also in intercultural events. If you would like to keep the tradition going, do some exercise and join the group, please call Marja-Liisa on (09) 482 0435 or email her.

 


KÄVELY

Jos pidät kävelystä, ota yhteyttä Sanna Woodiin. Hänen vetämänsä ryhmä tapaa suhteellisen säännöllisesti North Shoressa.

–––

If you enjoy walking, contact Sanna Wood. Her groups meets fairly regularly for walks in North Shore.


KUDONTA/NEULONTA

Onko kutominen/neulonta sinulle mieluista puuhaa? Usko tai älä, meiltä löytyy ryhmä tämänkin jalon taidon vaalimiseen. Ole yhteydessä Henna Hyytiään.

–––

Is knitting something you like? Believe it or not, we have a group for treasuring this noble craft too. Just contact Henna Hyytiä.


SÄHLY

This is not run by society members, but for a game or league of of good ol’ sähly, why not join the Auckland Floorball Club. Everyone, regardless of skill level, is welcome to join. Players come from all around the world, and it is a good way of meeting new people with same interests.

Please contact floorball@xtra.co.nz for more information about cost and equipment. Check them out on Facebook

Unitec Sport Centre, take Gate 2 on Carrington Road in Mt. Albert every Tuesday evening from 7.00pm to 8.30pm.

PS. Koti-ikävää voi karkoittaa lukemalla kaukalon reunojen suomalaisia mainoksia!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>